Windows 3.x OS/program installation screenshot

1242527293041

Comments

 • *The American Heritage Dictionary 1.0 for Windows (Screenshot) (15382) • *Correct Quotes for Windows (15383)

  (1992 / WordStar International Incorporated)
  (Media : 3.5" 1.44MB - 1EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A is 110017U2091
  Directory of A:\

  INSTALL INF 1,395 03-26-92 6:12p
  INSTALL EXE 43,776 10-07-91 1:51a
  TBKBASE DLL 216,786 10-30-91 1:51a
  TBKCOMP DLL 62,141 10-30-91 1:51a
  TBKDLG DLL 19,955 10-30-91 1:51a
  TBKNET EXE 3,363 10-30-91 1:51a
  TBKUTIL DLL 33,687 10-30-91 1:51a
  TBKWIN DLL 14,278 10-30-91 1:51a
  TBOOK EXE 244,026 10-30-91 1:51a
  CQ TBK 515,198 03-23-92 10:17a
  CQ ICO 766 01-15-92 9:25a
  CQ LIB 1 01-21-92 9:34a
  TBKFILE DLL 8,645 10-30-91 1:51a
  CQREADME TXT 873 03-30-92 2:09p
  14 file(s) 1,164,890 bytes
  289,792 bytes free
 • *Correct Quotes for Windows (Screenshot) (15384)


 • edited November 2021
  *Quicken 2.0 for Windows (15427)

  (1992 / Intuit, Inc.)
  (Media : 5.25" 1.2MB - 1EA + 5.25" 360KB - 1EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  INSTALL EXE 22,528 10-22-92 6:33p
  VER DLL 9,008 03-10-92 3:10a
  LZEXPAND DLL 9,936 03-10-92 3:10a
  COMMDLG DL_ 50,924 03-10-92 3:10a
  DDEML DL_ 22,366 03-10-92 3:10a
  QINST QZ$ 40,485 10-22-92 6:36p
  QWEXE QZ$ 757,592 10-22-92 6:37p
  QWHLP QZ$ 273,895 10-22-92 6:38p
  BILLMNDW QZ$ 17,427 10-22-92 6:36p
  QUICKINI QZ$ 271 10-22-92 6:38p
  TAXSCD QZ$ 2,824 10-22-92 6:38p
  11 file(s) 1,207,256 bytes
  4,096 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  INTELLIC QZ$ 3,342 10-22-92 6:36p
  QCHECKS QZ$ 4,447 10-22-92 6:36p
  BPLIB QZ$ 12,128 10-22-92 6:36p
  CNLIB QZ$ 25,055 10-22-92 6:36p
  DDLIB QZ$ 7,583 10-22-92 6:36p
  HMCOMMON QZ$ 9,527 10-22-92 6:36p
  HMXPORT QZ$ 4,318 10-22-92 6:36p
  HMEMAIL QZ$ 6,452 10-22-92 6:36p
  CONNECT QZ$ 2,051 10-22-92 6:38p
  QDDEFM3 QZ$ 295 10-22-92 6:37p
  QDDEWK3 QZ$ 3,787 10-22-92 6:38p
  QDDEXLM QZ$ 7,205 10-22-92 6:38p
  QDDEXLS QZ$ 2,039 10-22-92 6:38p
  TUTORIAL PCK 147,673 10-22-92 6:38p
  14 file(s) 235,902 bytes
  117,760 bytes free
 • edited November 2021
  *Quicken 2.0 for Windows (Screenshot) (15428) • edited November 2021
  *Quicken 2.0 for Windows (3.5") (15429)

  (1992 / Intuit, Inc.)
  (Media : 3.5" 1.44MB - 1EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  INSTALL EXE 22,528 10-22-92 6:33p
  VER DLL 9,008 03-10-92 3:10a
  LZEXPAND DLL 9,936 03-10-92 3:10a
  COMMDLG DL_ 50,924 03-10-92 3:10a
  DDEML DL_ 22,366 03-10-92 3:10a
  QINST QZ$ 40,485 10-22-92 6:36p
  QWEXE QZ$ 757,592 10-22-92 6:37p
  QWHLP QZ$ 273,895 10-22-92 6:38p
  BILLMNDW QZ$ 17,427 10-22-92 6:36p
  QUICKINI QZ$ 271 10-22-92 6:38p
  TAXSCD QZ$ 2,824 10-22-92 6:38p
  INTELLIC QZ$ 3,342 10-22-92 6:36p
  QCHECKS QZ$ 4,447 10-22-92 6:36p
  BPLIB QZ$ 12,128 10-22-92 6:36p
  CNLIB QZ$ 25,055 10-22-92 6:36p
  DDLIB QZ$ 7,583 10-22-92 6:36p
  HMCOMMON QZ$ 9,527 10-22-92 6:36p
  HMXPORT QZ$ 4,318 10-22-92 6:36p
  HMEMAIL QZ$ 6,452 10-22-92 6:36p
  CONNECT QZ$ 2,051 10-22-92 6:38p
  QDDEFM3 QZ$ 295 10-22-92 6:37p
  QDDEWK3 QZ$ 3,787 10-22-92 6:38p
  QDDEXLM QZ$ 7,205 10-22-92 6:38p
  QDDEXLS QZ$ 2,039 10-22-92 6:38p
  TUTORIAL PCK 147,673 10-22-92 6:38p
  25 file(s) 1,443,158 bytes
  8,704 bytes free
 • *Quicken 2.0 for Windows (3.5") (Screenshot) (15430)
 • *Quicken 4.0 for Windows (03/16/1995) (15431)

  (1995 / Intuit, Inc.)
  (Media : 5.25" 1.2MB - 4EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  INSTALL EXE 47,616 03-16-95 12:00a
  QINST QZ$ 54,188 03-16-95 12:00a
  README TXT 14,262 03-16-95 12:00a
  QUICKINI QZ$ 17 03-16-95 12:00a
  WPRINI QZ$ 846 03-16-95 12:00a
  QWEXE1 QZ$ 1,086,172 03-16-95 12:00a
  6 file(s) 1,203,101 bytes
  9,728 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  QWEXE2 QZ$ 432,028 03-16-95 12:00a
  TAXSCD QZ$ 3,508 03-16-95 12:00a
  TAXSCDC QZ$ 1,192 03-16-95 12:00a
  REBTXT QZ$ 1,276 03-16-95 12:00a
  INTELLIC QZ$ 3,984 03-16-95 12:00a
  CONNECT QZ$ 2,191 03-16-95 12:00a
  QWHLP QZ$ 738,501 03-16-95 12:00a
  7 file(s) 1,182,680 bytes
  29,696 bytes free

  *Disk 3
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  TUTORIAL PCK 248,938 03-16-95 12:00a
  QWPR QZ$ 160,761 03-16-95 12:00a
  QCTL3D QZ$ 14,220 03-16-95 12:00a
  QCHECK QZ$ 18,843 03-16-95 12:00a
  CCT100 QZ$ 98,872 03-16-95 12:00a
  REBUILD QZ$ 66,625 03-16-95 12:00a
  BILLMNDW QZ$ 46,271 03-16-95 12:00a
  QORDER QZ$ 170,781 03-16-95 12:00a
  QODATA QZ$ 3,724 03-16-95 12:00a
  QOHELP QZ$ 76,233 03-16-95 12:00a
  QOFONT QZ$ 504 03-16-95 12:00a
  QTAX QZ$ 70,754 03-16-95 12:00a
  QTAXHLP QZ$ 42,483 03-16-95 12:00a
  ART1 QZ$ 23,965 03-16-95 12:00a
  ART2 QZ$ 15,221 03-16-95 12:00a
  ART3 QZ$ 3,547 03-16-95 12:00a
  ART4 QZ$ 1,835 03-16-95 12:00a
  ART5 QZ$ 2,190 03-16-95 12:00a
  ART6 QZ$ 2,416 03-16-95 12:00a
  ART7 QZ$ 17,354 03-16-95 12:00a
  20 file(s) 1,085,537 bytes
  124,416 bytes free

  *Disk 4
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  QP QZ$ 25,509 03-16-95 12:00a
  QI QZ$ 17,151 03-16-95 12:00a
  TT QZ$ 178,548 03-16-95 12:00a
  PQ QZ$ 9,319 03-16-95 12:00a
  DLX QZ$ 12,513 03-16-95 12:00a
  QLINKDLL QZ$ 79,613 03-16-95 12:00a
  TIBLITE QZ$ 42,588 03-16-95 12:00a
  QCOMM QZ$ 14,454 03-16-95 12:00a
  SOFTREG QZ$ 89,190 03-16-95 12:00a
  IPRICE QZ$ 33,739 03-16-95 12:00a
  HOME QZ$ 950 03-16-95 12:00a
  BUSINESS QZ$ 510 03-16-95 12:00a
  12 file(s) 504,084 bytes
  707,072 bytes free
 • *Quicken 4.0 for Windows (03/16/1995) (Screenshot) (15432)


 • *Quicken 2.0 for Windows (11/13/1992) (15433)

  (1992 / Intuit, Inc.)
  (Media : 5.25" 1.2MB - 1EA + 5.25" 360KB - 1EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  INSTALL EXE 22,528 11-13-92 10:14a
  VER DLL 9,008 03-10-92 3:10a
  LZEXPAND DLL 9,936 03-10-92 3:10a
  COMMDLG DL_ 50,924 03-10-92 3:10a
  DDEML DL_ 22,366 03-10-92 3:10a
  QINST QZ$ 40,485 11-13-92 10:17a
  QWEXE QZ$ 757,629 11-13-92 10:18a
  QWHLP QZ$ 273,895 11-13-92 10:18a
  BILLMNDW QZ$ 17,427 11-13-92 10:17a
  QUICKINI QZ$ 271 11-13-92 10:18a
  TAXSCD QZ$ 2,824 11-13-92 10:18a
  11 file(s) 1,207,293 bytes
  4,096 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  INTELLIC QZ$ 3,342 11-13-92 10:17a
  QCHECKS QZ$ 4,447 11-13-92 10:17a
  BPLIB QZ$ 12,128 11-13-92 10:17a
  CNLIB QZ$ 25,055 11-13-92 10:17a
  DDLIB QZ$ 7,583 11-13-92 10:17a
  HMCOMMON QZ$ 9,527 11-13-92 10:17a
  HMXPORT QZ$ 4,318 11-13-92 10:17a
  HMEMAIL QZ$ 6,452 11-13-92 10:17a
  CONNECT QZ$ 2,051 11-13-92 10:18a
  QDDEFM3 QZ$ 295 11-13-92 10:18a
  QDDEWK3 QZ$ 3,787 11-13-92 10:18a
  QDDEXLM QZ$ 7,205 11-13-92 10:18a
  QDDEXLS QZ$ 2,039 11-13-92 10:18a
  TUTORIAL PCK 147,673 11-13-92 10:19a
  14 file(s) 235,902 bytes
  117,760 bytes free
 • edited November 2021
  *Quicken 2.0 for Windows (11/13/1992) (Screenshot) (15434)


 • *Battle Chess Windows (15517)

  (1991 / Interplay Productions, Inc.)
  (Media : 5.25" 1.2MB - 1EA


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  CHESS EXE 109,568 07-25-91 4:44p
  README EXE 7,103 07-24-91 3:30p
  README TXT 2,162 07-25-91 4:49p
  BCHESS HLP 15,163 07-29-91 2:57p
  INSTALL EXE 35,232 07-29-91 11:28a
  APPSETUP INF 502 07-24-91 2:54p
  ALLCANM1 169,248 07-17-91 4:55p
  ALLCANM2 658,905 07-22-91 9:54a
  8 file(s) 997,883 bytes
  215,040 bytes free
 • *Battle Chess Windows (Screenshot) (15518)

 • *Battle Chess Windows (3.5") (15519)

  (1991 / Interplay Productions, Inc.)
  (Media : 3.5" 720KB - 2EA


  *Disk 1
   Volume in drive A is STARTUP  
  Directory of A:\

  ALLCANM1 169,248 07-17-91 4:55p
  APPSETUP INF 523 07-24-91 2:54p
  BCHESS HLP 15,163 07-29-91 2:57p
  CHESS EXE 109,568 07-25-91 4:44p
  INSTALL EXE 35,232 07-29-91 11:28a
  README EXE 7,103 07-24-91 3:30p
  README TXT 2,162 07-25-91 4:49p
  7 file(s) 338,999 bytes
  388,096 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  ALLCANM2 658,905 07-22-91 9:54a
  1 file(s) 658,905 bytes
  70,656 bytes free
 • *Battle Chess Windows (3.5") (Screenshot) (15520)
 • *Quicken 1.01 for Windows (03/07/1992) (15597)

  (1992 / Intuit, Inc.)
  (Media : 5.25" 1.2MB - 2EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  INSTALL EXE 9,728 03-07-92 12:00p
  QINST EXE 84,480 03-07-92 12:00p
  QWHLP QZ$ 170,207 03-07-92 12:00p
  QWDLL QZ$ 143,555 03-07-92 12:00p
  BILLMIND QZ$ 16,128 03-07-92 12:00p
  TAXSCD QZ$ 2,749 03-07-92 12:00p
  QCHECKS QZ$ 4,730 03-07-92 12:00p
  SAMPQDT QZ$ 1,714 03-07-92 12:00p
  SAMPQDI QZ$ 301 03-07-92 12:00p
  SAMPQNX QZ$ 986 03-07-92 12:00p
  SAMPQMT QZ$ 972 03-07-92 12:00p
  QDDEXLS QZ$ 1,987 03-07-92 12:00p
  QDDEXLM QZ$ 7,602 03-07-92 12:00p
  QDDEWK3 QZ$ 3,776 03-07-92 12:00p
  QDDEFM3 QZ$ 295 03-07-92 12:00p
  QTUTOR INF 3 03-07-92 12:00p
  QWEXE QZ$ 542,015 03-07-92 12:00p
  UTIL 03-07-92 12:00p
  18 file(s) 991,228 bytes
  85,504 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  QTUTOR QZ$ 118,091 03-07-92 12:00p
  QTUTA QZ$ 105,986 03-07-92 12:00p
  QTUTB QZ$ 90,308 03-07-92 12:00p
  QTUTC QZ$ 121,387 03-07-92 12:00p
  QTUTD QZ$ 3,648 03-07-92 12:00p
  5 file(s) 439,420 bytes
  772,608 bytes free
 • *Quicken 1.01 for Windows (03/07/1992) (Screenshot) (15598)
 • *Quicken 1.01 for Windows (3.5") (03/07/1992) (15599)

  (1992 / Intuit, Inc.)
  (Media : 3.5" 720KB - 3EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  INSTALL EXE 9,728 03-07-92 12:00p
  QINST EXE 84,480 03-07-92 12:00p
  QWHLP QZ$ 170,207 03-07-92 12:00p
  QWDLL QZ$ 143,555 03-07-92 12:00p
  BILLMIND QZ$ 16,128 03-07-92 12:00p
  TAXSCD QZ$ 2,749 03-07-92 12:00p
  QCHECKS QZ$ 4,730 03-07-92 12:00p
  SAMPQDT QZ$ 1,714 03-07-92 12:00p
  SAMPQDI QZ$ 301 03-07-92 12:00p
  SAMPQNX QZ$ 986 03-07-92 12:00p
  SAMPQMT QZ$ 972 03-07-92 12:00p
  QDDEXLS QZ$ 1,987 03-07-92 12:00p
  QDDEXLM QZ$ 7,602 03-07-92 12:00p
  QDDEWK3 QZ$ 3,776 03-07-92 12:00p
  QDDEFM3 QZ$ 295 03-07-92 12:00p
  QTUTOR INF 3 03-07-92 12:00p
  16 file(s) 449,213 bytes
  273,408 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  QWEXE QZ$ 542,015 03-07-92 12:00p
  UTIL 03-07-92 12:00p
  2 file(s) 542,015 bytes
  52,224 bytes free

  *Disk 3
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  QTUTOR QZ$ 118,091 03-07-92 12:00p
  QTUTA QZ$ 105,986 03-07-92 12:00p
  QTUTB QZ$ 90,308 03-07-92 12:00p
  QTUTC QZ$ 121,387 03-07-92 12:00p
  QTUTD QZ$ 3,648 03-07-92 12:00p
  5 file(s) 439,420 bytes
  287,744 bytes free
 • *Quicken 1.01 for Windows (3.5") (03/07/1992) (Screenshot) (15600)

 • edited December 2021
  *Lotus 1-2-3 Release 4.0 (15607)

  (1993 / Lotus Development Corporation)
  (Media : 3.5" 1.44MB - 6EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  README TXT 18,014 06-11-93 1:23a
  XLSREAD ME 14,023 06-11-93 1:23a
  INSTALL EXE 26,848 06-11-93 1:23a
  IVCW DLL 17,650 06-11-93 1:23a
  INSTMAIN EXE 237,104 06-11-93 1:23a
  123W RI 96 06-11-93 1:23a
  VER DLL 9,008 03-23-92 3:10a
  UNARJW DLL 11,456 06-11-93 1:23a
  INFLATE4 EXE 15,621 06-11-93 1:23a
  INFLATE4 RI 683 06-11-93 1:23a
  UNARJD DLD 9,448 06-11-93 1:23a
  DISKSTD INI 25,123 06-11-93 1:23a
  INSTSTD INI 6,948 06-11-93 1:23a
  INSTALL HLP 58,773 06-11-93 1:23a
  123W V40 1 06-11-93 1:23a
  DISKNET INI 29,649 06-11-93 1:23a
  INSTNET INI 2,923 06-11-93 1:23a
  NODELIST INI 8,643 06-11-93 1:23a
  SBY INI 6,957 06-11-93 1:23a
  CRSBY BAT 3,680 06-11-93 1:23a
  123R4GLD I!I 3,302 06-11-93 1:23a
  WINGEN D!V 9,209 06-11-93 1:23a
  FILLS INI 450 06-11-93 1:23a
  LAYOUTW CNF 57 06-11-93 1:23a
  LTSADDIN CNF 64 06-11-93 1:23a
  NETWORK 06-11-93 1:23a
  MAIN123W A!A 898,444 06-11-93 1:23a
  27 file(s) 1,414,174 bytes
  8,192 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  MAIN123W A!B 324,963 06-11-93 1:23a
  L1WNET D!L 3,726 06-11-93 1:23a
  123W E!E 22,076 06-11-93 1:23a
  WYSIWYG R! 12,164 06-11-93 1:23a
  L1WBASE F!N 5,559 06-11-93 1:23a
  L1WICONV D!L 15,029 06-11-93 1:23a
  L1WICONS D!L 22,601 06-11-93 1:23a
  AMIUICNT D!L 23,683 06-11-93 1:23a
  AMIDLG D!L 2,682 06-11-93 1:23a
  LTS1MAIL D!L 4,765 06-11-93 1:23a
  L1WMAIL D!L 1,243 06-11-93 1:23a
  L1WTXT1 R! 41,808 06-11-93 1:23a
  L1WUSA D!L 3,800 06-11-93 1:23a
  L1WUSF D!L 4,420 06-11-93 1:23a
  L1WUSL D!L 4,412 06-11-93 1:23a
  L1WGBL D!L 4,432 06-11-93 1:23a
  L1WGBF D!L 4,421 06-11-93 1:23a
  L1WEUA D!L 3,750 06-11-93 1:23a
  L1WEUF D!L 4,400 06-11-93 1:23a
  L1WEUL D!L 4,397 06-11-93 1:23a
  L1WNOL D!L 4,433 06-11-93 1:23a
  L1WNOF D!L 4,422 06-11-93 1:23a
  L1WPTL D!L 4,437 06-11-93 1:23a
  L1WPTF D!L 4,426 06-11-93 1:23a
  L1WSEL D!L 4,433 06-11-93 1:23a
  L1WSEF D!L 4,422 06-11-93 1:23a
  L1WG2L D!L 4,431 06-11-93 1:23a
  L1WG3L D!L 4,432 06-11-93 1:23a
  L1WG2F D!L 4,421 06-11-93 1:23a
  L1WG3F D!L 4,421 06-11-93 1:23a
  L1WCAL D!L 4,437 06-11-93 1:23a
  L1WCAF D!L 4,425 06-11-93 1:23a
  L1WCEL D!L 4,436 06-11-93 1:23a
  L1WCEF D!L 4,424 06-11-93 1:23a
  L1WDEL D!L 4,435 06-11-93 1:23a
  L1WDEF D!L 4,423 06-11-93 1:23a
  L1WESL D!L 4,434 06-11-93 1:23a
  L1WESF D!L 4,423 06-11-93 1:23a
  L1WFRL D!L 4,433 06-11-93 1:23a
  L1WFRF D!L 4,421 06-11-93 1:23a
  L1WITL D!L 4,434 06-11-93 1:23a
  L1WITF D!L 4,423 06-11-93 1:23a
  L1WNLL D!L 4,434 06-11-93 1:23a
  L1WNLF D!L 4,423 06-11-93 1:23a
  LTSADDIN R! 1,932 06-11-93 1:23a
  LTSSGAB R! 663 06-11-93 1:23a
  L1WGAB D!L 14,661 06-11-93 1:23a
  L1TXLATE R! 5,737 06-11-93 1:23a
  L1TXLATE D!L 48,393 06-11-93 1:23a
  L1WLPX D!L 10,748 06-11-93 1:23a
  L1WLCI D!L 64,175 06-11-93 1:23a
  L1WRT D!L 1,724 06-11-93 1:23a
  LGALLERY B!P 9,963 06-11-93 1:23a
  DFRAMES B!P 1,049 06-11-93 1:23a
  L1WHEAP D!L 125,218 06-11-93 1:23a
  STLGALV D!L 16,074 06-11-93 1:23a
  CP20 D!L 1,178 06-11-93 1:23a
  CP32 D!L 1,194 06-11-93 1:23a
  DRAWICO 06-11-93 1:23a
  DQAICO 06-11-93 1:23a
  GRAPHICO 06-11-93 1:23a
  SHEETICO 06-11-93 1:23a
  PREVICO 06-11-93 1:23a
  TRANSICO 06-11-93 1:23a
  SHEETSGA 06-11-93 1:23a
  L1WDQA D!L 25,862 06-11-93 1:23a
  L1WDCRIT D!L 27,759 06-11-93 1:23a
  L1WDCL D!L 54,463 06-11-93 1:23a
  123W A!A 372,444 06-11-93 1:23a
  69 file(s) 1,403,851 bytes
  6,656 bytes free

  *Disk 3
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  123W A!B 382,334 06-11-93 1:23a
  SUPPORT H!P 6,462 06-11-93 1:23a
  C1WCMD D!L 35,924 06-11-93 1:23a
  C1WEMGR D!L 10,390 06-11-93 1:23a
  C1WLSTR D!L 2,621 06-11-93 1:23a
  C1WOBJS D!L 32,631 06-11-93 1:23a
  C1WPRST D!L 12,999 06-11-93 1:23a
  C1WRMGR D!L 15,094 06-11-93 1:23a
  C1WSAM D!L 3,316 06-11-93 1:23a
  C1WSS D!L 28,408 06-11-93 1:23a
  C1WUIMGR D!L 85,037 06-11-93 1:23a
  123NOTES N!F 10,104 06-11-93 1:23a
  123NTSUI N!F 3,519 06-11-93 1:23a
  C1WNPRST D!L 22,829 06-11-93 1:23a
  ALIAS 06-11-93 1:23a
  L1WBEN01 D!L 42,096 06-11-93 1:23a
  L1WSB02 D!L 15,273 06-11-93 1:23a
  L1WTLS02 D!L 34,205 06-11-93 1:23a
  L1WICN04 D!L 43,193 06-11-93 1:23a
  LTSICN03 T!L 878 06-11-93 1:23a
  LTSAUD D!L 14,122 06-11-93 1:23a
  L1TSOLV D!L 1,982 06-11-93 1:23a
  L1TSOLV T!L 2,343 06-11-93 1:23a
  L1TSOLV1 D!L 208,418 06-11-93 1:23a
  L1TSOLV R! 5,880 06-11-93 1:23a
  SOLVER W!4 22,496 06-11-93 1:23a
  L1TBSOLV D!L 13,108 06-11-93 1:23a
  L1TBSOLV R! 512 06-11-93 1:23a
  AMIDLG 06-11-93 1:23a
  TRANS E!E 52,105 06-11-93 1:23a
  TRANS R! 3,075 06-11-93 1:23a
  TRANS I!O 386 06-11-93 1:23a
  TRANS XTB 516 06-11-93 1:23a
  TRANWKS E!E 44,141 06-11-93 1:23a
  TRANWKS R! 4,075 06-11-93 1:23a
  TRANSYLK E!E 55,728 06-11-93 1:23a
  TRANSYLK R! 3,045 06-11-93 1:23a
  TRANSUP4 E!E 66,001 06-11-93 1:23a
  TRANSUP4 R! 4,352 06-11-93 1:23a
  TRANENA2 A!A 20,657 06-11-93 1:23a
  40 file(s) 1,310,255 bytes
  8,192 bytes free

  *Disk 4
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  TRANENA2 A!B 41,888 06-11-93 1:23a
  TRANENA2 R! 4,567 06-11-93 1:23a
  TRANDIF E!E 38,520 06-11-93 1:23a
  TRANDIF R! 1,799 06-11-93 1:23a
  TRANDB3 E!E 39,552 06-11-93 1:23a
  TRANDB3 R! 2,092 06-11-93 1:23a
  TRANDB2 E!E 38,478 06-11-93 1:23a
  TRANDB2 R! 2,068 06-11-93 1:23a
  L123USA D!L 2,583 06-11-93 1:23a
  L123USF D!L 3,215 06-11-93 1:23a
  L123USL D!L 3,206 06-11-93 1:23a
  TRANS437 X!B 523 06-11-93 1:23a
  TRANS850 X!B 503 06-11-93 1:23a
  TRANS860 X!B 524 06-11-93 1:23a
  TRANS863 X!B 525 06-11-93 1:23a
  TRANS865 X!B 523 06-11-93 1:23a
  TRANSGP2 X!B 524 06-11-93 1:23a
  TRANSGP3 X!B 522 06-11-93 1:23a
  C1WNBRW D!L 4,979 06-11-93 1:23a
  L1TSPL D!L 27,874 06-11-93 1:23a
  MACROAT1 D!C 2,813 06-11-93 1:23a
  GLOBAL W!4 9,302 06-11-93 1:23a
  UIMACROS W!4 11,777 06-11-93 1:23a
  EMPLOYEE W!3 960 06-11-93 1:23a
  EMPLOYEE D! 522 06-11-93 1:23a
  EMPLOYEE D!F 451 06-11-93 1:23a
  L1TTUT D!L 3,350 06-11-93 1:23a
  TUTORIAL H!P 88,047 06-11-93 1:23a
  LESSON1 W!4 1,190 06-11-93 1:23a
  LESSON2 W!4 1,155 06-11-93 1:23a
  LESSON3 W!4 1,272 06-11-93 1:23a
  LESSON4 W!4 1,485 06-11-93 1:23a
  LESSON5 W!4 1,818 06-11-93 1:23a
  LESSON6 W!4 1,509 06-11-93 1:23a
  LESSON7 W!4 2,090 06-11-93 1:23a
  LESSON8 W!4 2,832 06-11-93 1:23a
  TUTMAC W!3 5,872 06-11-93 1:23a
  TUTMAC F!3 326 06-11-93 1:23a
  TOUR 06-11-93 1:23a
  123WMAC H!P 199,312 06-11-93 1:23a
  123WFUNC A!A 26,283 06-11-93 1:23a
  41 file(s) 576,831 bytes
  8,192 bytes free

  *Disk 5
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  123WFUNC A!B 136,207 06-11-93 1:23a
  QOUTIL D!L 31,448 06-11-93 1:23a
  QODBF D!L 88,610 06-11-93 1:23a
  QODBF I!I 554 06-11-93 1:23a
  DLODBC D!L 46,939 06-11-93 1:23a
  PARALENW D!L 81,162 06-11-93 1:23a
  PARALENS R! 3,309 06-11-93 1:23a
  LVAPARAW D!L 5,736 06-11-93 1:23a
  DBNMP3 D!L 4,415 02-26-92 12:00a
  DLSM M!G 2,528 06-11-93 1:23a
  DLSMW D!L 29,583 06-11-93 1:23a
  SQLSDLW I!I 622 06-11-93 1:23a
  SQLSDL T!L 2,079 06-11-93 1:23a
  SQLSDLW D!L 12,436 06-11-93 1:23a
  W3DBLIB D!L 87,775 02-26-92 12:00a
  LTSINFX D!L 53,331 06-11-93 1:23a
  LTSINFX R! 606 06-11-93 1:23a
  LDLLSQLW D!L 60,353 06-15-92 2:06a
  CATOOLW E!E 7,627 06-11-93 1:23a
  DLEEDMW D!L 10,630 06-11-93 1:23a
  DLEEDMW I!I 634 06-11-93 1:23a
  DLEEDMW T!L 1,562 06-11-93 1:23a
  DLSQLDW I!I 637 06-11-93 1:23a
  DLSQLDW T!L 1,569 06-11-93 1:23a
  DLS400W I!I 634 06-11-93 1:23a
  DLS400W T!L 1,559 06-11-93 1:23a
  DMSQC B!D 886 06-11-93 1:23a
  123WXMAC 06-11-93 1:23a
  REDIST 06-11-93 1:23a
  ODBC INI 21 06-11-93 1:23a
  ODBC D!L 20,450 09-08-92 12:00a
  CP437 D!L 1,201 06-11-93 1:23a
  CP850 D!L 799 06-11-93 1:23a
  CP860 D!L 1,201 06-11-93 1:23a
  CP863 D!L 1,200 06-11-93 1:23a
  CP865 D!L 1,202 06-11-93 1:23a
  LMBSRV INI 244 06-11-93 1:23a
  LMBSRVW D!L 4,973 06-11-93 1:23a
  LVASQLSW D!L 5,461 06-11-93 1:23a
  LTSNTIN1 D!L 2,538 06-11-93 1:23a
  LTSNTLD1 D!L 3,702 06-11-93 1:23a
  LTSUNMG1 D!L 4,836 06-11-93 1:23a
  LTSUNCC1 D!L 2,316 06-11-93 1:23a
  LTSUNNE1 D!L 2,591 06-11-93 1:23a
  LTSUNNT1 D!L 2,588 06-11-93 1:23a
  LTSSPL1 D!L 59,890 06-11-93 1:23a
  LOTUSEN1 D!C 208,737 06-11-93 1:23a
  47 file(s) 997,381 bytes
  13,824 bytes free

  *Disk 6
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  ATM CNF 320 06-11-93 1:23a
  ATM16 DLL 174,157 10-28-92 2:50a
  ATM32 DLL 168,976 10-28-92 2:50a
  ATMCNTRL EXE 115,904 10-28-92 2:50a
  ATMSYS DRV 10,368 10-28-92 2:50a
  FNTDISK1 11 11-19-92 2:50a
  INSTALL CNF 224 11-18-92 2:50a
  INSTALL EXE 119,952 10-28-92 2:50a
  PROGDISK 11 11-18-92 2:50a
  README TXT 42,664 10-28-92 2:50a
  PCLFONTS 06-11-93 1:23a
  PSFONTS 06-11-93 1:23a
  12 file(s) 632,587 bytes
  156,672 bytes free
 • edited December 2021
  *Lotus 1-2-3 Release 4.0 (Screenshot) (15608)

 • edited December 2021
  *Lotus 1-2-3 Release 4.01 (15609)

  (1993 / Lotus Development Corporation)
  (Media : 3.5" 1.44MB - 6EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  README TXT 21,040 09-20-93 1:23a
  XLSREAD ME 14,023 09-20-93 1:23a
  INSTALL EXE 26,848 09-20-93 1:23a
  IVCW DLL 17,650 09-20-93 1:23a
  INSTMAIN EXE 237,312 09-20-93 1:23a
  123W RI 96 09-20-93 1:23a
  VER DLL 9,008 03-23-92 3:10a
  UNARJW DLL 11,456 09-20-93 1:23a
  INFLATE4 EXE 15,621 09-20-93 1:23a
  INFLATE4 RI 683 09-20-93 1:23a
  UNARJD DLD 9,448 09-20-93 1:23a
  DISKSTD INI 25,131 09-20-93 1:23a
  INSTSTD INI 6,948 09-20-93 1:23a
  INSTALL HLP 58,773 09-20-93 1:23a
  123W V40 1 09-20-93 1:23a
  DISKNET INI 29,657 09-20-93 1:23a
  INSTNET INI 2,923 09-20-93 1:23a
  NODELIST INI 8,643 09-20-93 1:23a
  SBY INI 6,957 09-20-93 1:23a
  CRSBY BAT 3,680 09-20-93 1:23a
  123R4GLD I!I 3,302 09-20-93 1:23a
  WINGEN D!V 9,209 09-20-93 1:23a
  FILLS INI 450 09-20-93 1:23a
  LAYOUTW CNF 57 09-20-93 1:23a
  LTSADDIN CNF 64 09-20-93 1:23a
  NETWORK 09-18-93 1:54p
  MAIN123W A!A 901,685 09-20-93 1:23a
  27 file(s) 1,420,665 bytes
  1,024 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  MAIN123W A!B 326,165 09-20-93 1:23a
  L1WNET D!L 3,726 09-20-93 1:23a
  123W E!E 22,076 09-20-93 1:23a
  WYSIWYG R! 12,164 09-20-93 1:23a
  L1WBASE F!N 5,559 09-20-93 1:23a
  L1WICONV D!L 15,029 09-20-93 1:23a
  L1WICONS D!L 22,601 09-20-93 1:23a
  AMIUICNT D!L 23,683 09-20-93 1:23a
  AMIDLG D!L 2,682 09-20-93 1:23a
  LTS1MAIL D!L 4,765 09-20-93 1:23a
  L1WMAIL D!L 1,243 09-20-93 1:23a
  NOTESAFE D!L 10,587 09-20-93 1:23a
  L1WTXT1 R! 41,817 09-20-93 1:23a
  L1WUSA D!L 3,800 09-20-93 1:23a
  L1WUSF D!L 4,420 09-20-93 1:23a
  L1WUSL D!L 4,412 09-20-93 1:23a
  L1WGBL D!L 4,432 09-20-93 1:23a
  L1WGBF D!L 4,421 09-20-93 1:23a
  L1WEUA D!L 3,750 09-20-93 1:23a
  L1WEUF D!L 4,400 09-20-93 1:23a
  L1WEUL D!L 4,397 09-20-93 1:23a
  L1WNOL D!L 4,433 09-20-93 1:23a
  L1WNOF D!L 4,422 09-20-93 1:23a
  L1WPTL D!L 4,437 09-20-93 1:23a
  L1WPTF D!L 4,426 09-20-93 1:23a
  L1WSEL D!L 4,433 09-20-93 1:23a
  L1WSEF D!L 4,422 09-20-93 1:23a
  L1WG2L D!L 4,431 09-20-93 1:23a
  L1WG3L D!L 4,432 09-20-93 1:23a
  L1WG2F D!L 4,421 09-20-93 1:23a
  L1WG3F D!L 4,421 09-20-93 1:23a
  L1WCAL D!L 4,437 09-20-93 1:23a
  L1WCAF D!L 4,425 09-20-93 1:23a
  L1WCEL D!L 4,436 09-20-93 1:23a
  L1WCEF D!L 4,424 09-20-93 1:23a
  L1WDEL D!L 4,435 09-20-93 1:23a
  L1WDEF D!L 4,423 09-20-93 1:23a
  L1WESL D!L 4,434 09-20-93 1:23a
  L1WESF D!L 4,423 09-20-93 1:23a
  L1WFRL D!L 4,433 09-20-93 1:23a
  L1WFRF D!L 4,421 09-20-93 1:23a
  L1WITL D!L 4,434 09-20-93 1:23a
  L1WITF D!L 4,423 09-20-93 1:23a
  L1WNLL D!L 4,434 09-20-93 1:23a
  L1WNLF D!L 4,423 09-20-93 1:23a
  LTSADDIN R! 1,932 09-20-93 1:23a
  LTSSGAB R! 663 09-20-93 1:23a
  L1WGAB D!L 14,661 09-20-93 1:23a
  L1TXLATE R! 5,737 09-20-93 1:23a
  L1TXLATE D!L 48,393 09-20-93 1:23a
  L1WLPX D!L 10,748 09-20-93 1:23a
  L1WLCI D!L 64,175 09-20-93 1:23a
  L1WRT D!L 1,724 09-20-93 1:23a
  LGALLERY B!P 9,963 09-20-93 1:23a
  DFRAMES B!P 1,049 09-20-93 1:23a
  L1WHEAP D!L 125,235 09-20-93 1:23a
  STLGALV D!L 16,074 09-20-93 1:23a
  CP20 D!L 1,178 09-20-93 1:23a
  CP32 D!L 1,194 09-20-93 1:23a
  DRAWICO 09-18-93 1:59p
  DQAICO 09-18-93 1:59p
  GRAPHICO 09-18-93 1:59p
  SHEETICO 09-18-93 2:00p
  PREVICO 09-18-93 2:01p
  TRANSICO 09-18-93 2:01p
  SHEETSGA 09-18-93 2:01p
  L1WDQA D!L 25,862 09-20-93 1:23a
  L1WDCRIT D!L 27,759 09-20-93 1:23a
  L1WDCL D!L 55,318 09-20-93 1:23a
  123W A!A 365,576 09-20-93 1:23a
  70 file(s) 1,409,653 bytes
  0 bytes free

  *Disk 3
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  123W A!B 398,542 09-20-93 1:23a
  SUPPORT H!P 6,921 09-20-93 1:23a
  C1WCMD D!L 36,077 09-20-93 1:23a
  C1WEMGR D!L 10,394 09-20-93 1:23a
  C1WLSTR D!L 2,621 09-20-93 1:23a
  C1WOBJS D!L 32,631 09-20-93 1:23a
  C1WPRST D!L 12,999 09-20-93 1:23a
  C1WRMGR D!L 15,094 09-20-93 1:23a
  C1WSAM D!L 3,316 09-20-93 1:23a
  C1WSS D!L 28,405 09-20-93 1:23a
  C1WUIMGR D!L 85,037 09-20-93 1:23a
  123NOTES N!F 11,179 09-20-93 1:23a
  123NTSUI N!F 3,940 09-20-93 1:23a
  C1WNPRST D!L 23,198 09-20-93 1:23a
  ALIAS 09-18-93 2:08p
  L1WBEN01 D!L 42,096 09-20-93 1:23a
  L1WSB02 D!L 15,273 09-20-93 1:23a
  L1WTLS02 D!L 34,205 09-20-93 1:23a
  L1WICN04 D!L 43,193 09-20-93 1:23a
  LTSICN03 T!L 878 09-20-93 1:23a
  LTSAUD D!L 14,122 09-20-93 1:23a
  L1TSOLV D!L 1,982 09-20-93 1:23a
  L1TSOLV T!L 2,321 09-20-93 1:23a
  L1TSOLV1 D!L 208,418 09-20-93 1:23a
  L1TSOLV R! 5,880 09-20-93 1:23a
  SOLVER W!4 22,496 09-20-93 1:23a
  L1TBSOLV D!L 13,108 09-20-93 1:23a
  L1TBSOLV R! 512 09-20-93 1:23a
  AMIDLG 09-18-93 2:09p
  TRANS E!E 52,105 09-20-93 1:23a
  TRANS R! 3,075 09-20-93 1:23a
  TRANS I!O 386 09-20-93 1:23a
  TRANS XTB 516 09-20-93 1:23a
  TRANWKS E!E 44,141 09-20-93 1:23a
  TRANWKS R! 4,075 09-20-93 1:23a
  TRANSYLK E!E 55,728 09-20-93 1:23a
  TRANSYLK R! 3,045 09-20-93 1:23a
  TRANSUP4 E!E 66,001 09-20-93 1:23a
  TRANSUP4 R! 4,352 09-20-93 1:23a
  TRANENA2 A!A 7,414 09-20-93 1:23a
  40 file(s) 1,315,676 bytes
  1,536 bytes free

  *Disk 4
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  TRANENA2 A!B 54,893 09-20-93 1:23a
  TRANENA2 R! 4,567 09-20-93 1:23a
  TRANDIF E!E 38,520 09-20-93 1:23a
  TRANDIF R! 1,799 09-20-93 1:23a
  TRANDB3 E!E 39,552 09-20-93 1:23a
  TRANDB3 R! 2,092 09-20-93 1:23a
  L123USA D!L 2,583 09-20-93 1:23a
  L123USF D!L 3,215 09-20-93 1:23a
  L123USL D!L 3,206 09-20-93 1:23a
  TRANS437 X!B 523 09-20-93 1:23a
  TRANS850 X!B 503 09-20-93 1:23a
  TRANS860 X!B 524 09-20-93 1:23a
  TRANS863 X!B 525 09-20-93 1:23a
  TRANS865 X!B 523 09-20-93 1:23a
  TRANSGP2 X!B 524 09-20-93 1:23a
  TRANSGP3 X!B 522 09-20-93 1:23a
  C1WNBRW D!L 4,979 09-20-93 1:23a
  L1TSPL D!L 27,874 09-20-93 1:23a
  MACROAT1 D!C 2,813 09-20-93 1:23a
  GLOBAL W!4 9,302 09-20-93 1:23a
  UIMACROS W!4 11,777 09-20-93 1:23a
  EXPENSE N!F 31,951 09-20-93 1:23a
  EMPLOYEE W!3 960 09-20-93 1:23a
  EMPLOYEE D! 522 09-20-93 1:23a
  EMPLOYEE D!F 451 09-20-93 1:23a
  L1TTUT D!L 3,350 09-20-93 1:23a
  TUTORIAL H!P 88,048 09-20-93 1:23a
  LESSON1 W!4 1,190 09-20-93 1:23a
  LESSON2 W!4 1,155 09-20-93 1:23a
  LESSON3 W!4 1,272 09-20-93 1:23a
  LESSON4 W!4 1,485 09-20-93 1:23a
  LESSON5 W!4 1,818 09-20-93 1:23a
  LESSON6 W!4 1,509 09-20-93 1:23a
  LESSON7 W!4 2,090 09-20-93 1:23a
  LESSON8 W!4 2,832 09-20-93 1:23a
  TUTMAC W!3 5,872 09-20-93 1:23a
  TUTMAC F!3 326 09-20-93 1:23a
  TOUR 09-18-93 2:16p
  123WMAC H!P 199,784 09-20-93 1:23a
  123WFUNC A!A 28,394 09-20-93 1:23a
  40 file(s) 583,825 bytes
  1,536 bytes free

  *Disk 5
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  123WFUNC A!B 134,339 09-20-93 1:23a
  QOUTIL D!L 31,448 09-20-93 1:23a
  QODBF D!L 88,610 09-20-93 1:23a
  QODBF I!I 560 09-20-93 1:23a
  DLODBC D!L 47,029 09-20-93 1:23a
  PARALENW D!L 92,526 09-20-93 1:23a
  PARALENS R! 3,530 09-20-93 1:23a
  LVAPARAW D!L 5,736 09-20-93 1:23a
  DBNMP3 D!L 4,415 09-20-93 1:23a
  DLSM M!G 2,534 09-20-93 1:23a
  DLSMW D!L 29,622 09-20-93 1:23a
  SQLSDLW I!I 622 09-20-93 1:23a
  SQLSDL T!L 2,080 09-20-93 1:23a
  SQLSDLW D!L 12,468 09-20-93 1:23a
  W3DBLIB D!L 87,775 09-20-93 1:23a
  LTSINFX D!L 53,366 09-20-93 1:23a
  LTSINFX R! 606 09-20-93 1:23a
  LDLLSQLW D!L 60,353 09-20-93 1:23a
  CATOOLW E!E 7,627 09-20-93 1:23a
  DLEEDMW D!L 12,018 09-20-93 1:23a
  DLEEDMW I!I 634 09-20-93 1:23a
  DLEEDMW T!L 1,562 09-20-93 1:23a
  DLSQLDW I!I 637 09-20-93 1:23a
  DLSQLDW T!L 1,569 09-20-93 1:23a
  DLS400W I!I 634 09-20-93 1:23a
  DLS400W T!L 1,559 09-20-93 1:23a
  DMSQC B!D 888 09-20-93 1:23a
  ODBC INI 21 09-20-93 1:23a
  ODBC D!L 20,450 09-20-93 1:23a
  CP437 D!L 1,201 09-20-93 1:23a
  CP850 D!L 799 09-20-93 1:23a
  CP860 D!L 1,201 09-20-93 1:23a
  CP863 D!L 1,200 09-20-93 1:23a
  CP865 D!L 1,202 09-20-93 1:23a
  LMBSRV INI 244 09-20-93 1:23a
  LMBSRVW D!L 4,973 09-20-93 1:23a
  LVASQLSW D!L 5,461 09-20-93 1:23a
  LTSNTIN1 D!L 2,538 09-20-93 1:23a
  LTSNTLD1 D!L 3,702 09-20-93 1:23a
  LTSUNMG1 D!L 4,836 09-20-93 1:23a
  LTSUNCC1 D!L 2,316 09-20-93 1:23a
  LTSUNNE1 D!L 2,591 09-20-93 1:23a
  LTSUNNT1 D!L 2,588 09-20-93 1:23a
  LTSSPL1 D!L 59,890 09-20-93 1:23a
  LOTUSEN1 D!C 208,737 09-20-93 1:23a
  123WXMAC 10-07-93 10:31a
  REDIST 10-07-93 10:31a
  47 file(s) 1,008,697 bytes
  3,072 bytes free

  *Disk 6
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  ATM CNF 320 06-11-93 1:23a
  ATM16 DLL 174,157 10-28-92 2:50a
  ATM32 DLL 168,976 10-28-92 2:50a
  ATMCNTRL EXE 115,904 10-28-92 2:50a
  ATMSYS DRV 10,368 10-28-92 2:50a
  FNTDISK1 11 11-19-92 2:50a
  INSTALL CNF 224 11-18-92 2:50a
  INSTALL EXE 119,952 10-28-92 2:50a
  PROGDISK 11 11-18-92 2:50a
  README TXT 42,664 10-28-92 2:50a
  PCLFONTS 06-11-93 1:23a
  PSFONTS 06-11-93 1:23a
  12 file(s) 632,587 bytes
  156,672 bytes free
 • *Lotus 1-2-3 Release 4.01 (Screenshot) (15610)

 • *Lotus 1-2-3 Release 5 (15611)

  (1994 / Lotus Development Corporation)
  (Media : 3.5" 1.44MB - 7EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A is R01222SN  
  Directory of A:\

  UNARJD DLD 37,736 02-11-94 1:23a
  INFLATE5 EXE 20,147 02-11-94 1:23a
  IVCW DLL 19,440 02-11-94 1:23a
  INSTALL EXE 15,808 07-15-94 1:23a
  UNARJW DLL 15,152 04-14-94 1:23a
  INSTALL LST 1,705 12-15-94 1:23a
  INFLATE5 RI 1,243 02-11-94 1:23a
  CINSTALL INI 176 07-19-94 1:23a
  INSTALL INI 1,008 07-19-94 1:23a
  READNET TXT 22,218 07-25-94 1:23a
  README TXT 22,084 07-25-94 1:23a
  LOTUS001 DSK 698,834 12-16-94 3:29p
  INSTALL DSK 592,674 12-16-94 3:29p
  13 file(s) 1,448,225 bytes
  6,144 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A is R01232   
  Directory of A:\

  LOTUS002 DSK 1,455,604 12-16-94 3:29p
  1 file(s) 1,455,604 bytes
  2,048 bytes free

  *Disk 3
   Volume in drive A is R01242   
  Directory of A:\

  LOTUS003 DSK 1,455,416 12-16-94 3:29p
  1 file(s) 1,455,416 bytes
  2,048 bytes free

  *Disk 4
   Volume in drive A is R01252   
  Directory of A:\

  LOTUS004 DSK 1,455,535 12-16-94 3:29p
  1 file(s) 1,455,535 bytes
  2,048 bytes free

  *Disk 5
   Volume in drive A is R01262   
  Directory of A:\

  LOTUS005 DSK 1,454,855 12-16-94 3:29p
  1 file(s) 1,454,855 bytes
  2,560 bytes free

  *Disk 6
   Volume in drive A is R01272   
  Directory of A:\

  LOTUS006 DSK 1,455,543 12-16-94 3:29p
  1 file(s) 1,455,543 bytes
  2,048 bytes free

  *Disk 7
   Volume in drive A is R01272   
  Directory of A:\

  LOTUS006 DSK 1,455,543 12-16-94 3:29p
  1 file(s) 1,455,543 bytes
  2,048 bytes free
 • *Lotus 1-2-3 Release 5 (Screenshot) (15612)

 • edited December 2021
  *Atomic Clock 2.0 for Windows (15613)

  (1996 / Parsons Technology, Inc.)
  (Media : 3.5" 1.44MB - 1EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A is 09552_0  
  Volume Serial Number is 16F4-295D
  Directory of A:\

  README TXT 2,053 03-13-96 2:00a
  SETUP EXE 1,139,868 03-13-96 2:00a
  2 file(s) 1,141,921 bytes
  314,880 bytes free
 • *Atomic Clock 2.0 for Windows (Screenshot) (15614)
 • edited December 2021
  *Lotus 1-2-3 Release 1.0 for Windows (15711)

  (1991 / Lotus Development Corporation)
  (Media : 5.25" 1.2MB - 6EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  READ ME 12,418 08-15-91 1:23a
  INSTALL EXE 45,232 08-15-91 1:23a
  IVCW DLL 17,650 08-15-91 1:23a
  INSTMAIN EXE 153,264 08-15-91 1:23a
  123W RI 96 08-15-91 1:23a
  DISKLIST INI 12,274 08-15-91 1:23a
  INSTALL INI 962 08-15-91 1:23a
  INSTALL HLP 19,999 08-15-91 1:23a
  INFLATE EXE 26,583 08-15-91 1:23a
  FLATE RI 1,137 08-15-91 1:23a
  123W E!E 22,208 08-15-91 1:23a
  123W V!0 5 08-15-91 1:23a
  123W I!I 2,205 08-15-91 1:23a
  MAIN123W E!E 648,033 08-15-91 1:23a
  WYSIWYG R! 17,731 08-15-91 1:23a
  L1WBASE F!N 7,278 08-15-91 1:23a
  WYSIWYGW C!F 145 08-15-91 1:23a
  LAYOUTW C!F 42 08-15-91 1:23a
  FONTSETW C!F 115 08-15-91 1:23a
  LTSADDIN C!F 57 08-15-91 1:23a
  LTSICN01 D!L 19,397 08-15-91 1:23a
  LSICON I!I 77 08-15-91 1:23a
  LGICON I!I 75 08-15-91 1:23a
  L1WNOCI D!L 9,538 08-15-91 1:23a
  WINGEN D!V 12,106 08-15-91 1:23a
  L1WTXT1 R! 45,020 08-15-91 1:23a
  L1WDISP D!L 6,943 08-15-91 1:23a
  L1WHFP D!L 6,158 08-15-91 1:23a
  L1WNET D!L 4,470 08-15-91 1:23a
  L1W3FP D!L 11,951 08-15-91 1:23a
  L1WUSA D!L 4,052 08-15-91 1:23a
  L1WUSF D!L 5,015 08-15-91 1:23a
  L1WUSL D!L 5,022 08-15-91 1:23a
  L1WGBL D!L 5,021 08-15-91 1:23a
  L1WGBF D!L 5,012 08-15-91 1:23a
  35 file(s) 1,127,291 bytes
  76,800 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  L1WNOL D!L 5,028 08-15-91 1:23a
  L1WNOF D!L 5,021 08-15-91 1:23a
  L1WPTL D!L 5,034 08-15-91 1:23a
  L1WPTF D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WSEL D!L 5,024 08-15-91 1:23a
  L1WSEF D!L 5,013 08-15-91 1:23a
  L1WG2L D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WG3L D!L 5,013 08-15-91 1:23a
  L1WG2F D!L 5,015 08-15-91 1:23a
  L1WG3F D!L 5,007 08-15-91 1:23a
  L1WCAL D!L 5,022 08-15-91 1:23a
  L1WCAF D!L 5,015 08-15-91 1:23a
  L1WDEL D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WDEF D!L 5,013 08-15-91 1:23a
  L1WESL D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WESF D!L 5,015 08-15-91 1:23a
  L1WFRL D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WFRF D!L 5,016 08-15-91 1:23a
  L1WITL D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WITF D!L 5,015 08-15-91 1:23a
  L1WNLL D!L 5,027 08-15-91 1:23a
  L1WNLF D!L 5,018 08-15-91 1:23a
  WYSIWYG D!L 225,027 08-15-91 1:23a
  L1WEM D!L 6,315 08-15-91 1:23a
  LTSADDIN R! 2,310 08-15-91 1:23a
  LTSSGAB R! 858 08-15-91 1:23a
  L1WSFP D!L 12,018 08-15-91 1:23a
  L1WGAB D!L 20,007 08-15-91 1:23a
  L1WKBD D!L 3,708 08-15-91 1:23a
  L1ACFTXT D!L 4,508 08-15-91 1:23a
  L1AMETA D!L 1,908 08-15-91 1:23a
  L1AGCR D!L 1,809 08-15-91 1:23a
  L1AWK1 D!L 1,452 08-15-91 1:23a
  L1AWK3 D!L 1,441 08-15-91 1:23a
  L1ARTF D!L 8,619 08-15-91 1:23a
  L1AEXCEL R! 3,174 08-15-91 1:23a
  L1AEXCEL D!L 90,802 08-15-91 1:23a
  L1WRT D!L 25,895 08-15-91 1:23a
  L1WLPX D!L 15,995 08-15-91 1:23a
  L1WLCI D!L 78,358 08-15-91 1:23a
  LGALLERY B!P 12,916 08-15-91 1:23a
  L1WENV D!L 359,890 08-15-91 1:23a
  L1TSOLV D!L 3,303 08-15-91 1:23a
  L1TSOLV1 11 205,312 08-15-91 1:23a
  44 file(s) 1,196,071 bytes
  10,240 bytes free

  *Disk 3
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  L1TSOLV1 22 388,608 08-15-91 1:23a
  L1TSOLV R! 8,533 08-15-91 1:23a
  L1TBSOLV D!L 16,738 08-15-91 1:23a
  L1TBSOLV R! 507 08-15-91 1:23a
  LMBSRVW D!L 6,365 08-15-91 1:23a
  LMBSRV I!I 184 08-15-91 1:23a
  CP437 D!L 1,933 08-15-91 1:23a
  CP850 D!L 1,129 08-15-91 1:23a
  CP860 D!L 1,929 08-15-91 1:23a
  CP863 D!L 1,930 08-15-91 1:23a
  CP865 D!L 1,932 08-15-91 1:23a
  CP20 D!L 1,869 08-15-91 1:23a
  CP32 D!L 1,900 08-15-91 1:23a
  CHG_CHT B!P 221 08-15-91 1:23a
  CHG_CHT M!C 19 08-15-91 1:23a
  RESIZE B!P 171 08-15-91 1:23a
  RESIZE M!C 12 08-15-91 1:23a
  SAMPLE B!P 116 08-15-91 1:23a
  SAMPLE M!C 6 08-15-91 1:23a
  MONTHS B!P 175 08-15-91 1:23a
  MONTHS M!C 67 08-15-91 1:23a
  POUND B!P 153 08-15-91 1:23a
  POUND M!C 13 08-15-91 1:23a
  TABLE B!P 148 08-15-91 1:23a
  TABLE M!C 172 08-15-91 1:23a
  AMIPRO B!P 247 08-15-91 1:23a
  AMIPRO M!C 40 08-15-91 1:23a
  CCMAIL B!P 170 08-15-91 1:23a
  CCMAIL M!C 40 08-15-91 1:23a
  NOTES B!P 140 08-15-91 1:23a
  NOTES M!C 37 08-15-91 1:23a
  FLW B!P 249 08-15-91 1:23a
  FLW M!C 34 08-15-91 1:23a
  YEN B!P 143 08-15-91 1:23a
  YEN M!C 13 08-15-91 1:23a
  L1WMAIL D!L 6,260 08-15-91 1:23a
  WINGLUE D!L 1,206 08-15-91 1:23a
  123HLP_1 B!N 15,823 08-15-91 1:23a
  123HLP_2 B!N 100,603 08-15-91 1:23a
  123HLP_3 B!N 99,548 08-15-91 1:23a
  123HLP_4 B!N 103,862 08-15-91 1:23a
  123HLP_5 B!N 96,672 08-15-91 1:23a
  123HLP_6 B!N 102,484 08-15-91 1:23a
  123HLP_7 B!N 105,394 08-15-91 1:23a
  123HLP_8 B!N 100,840 08-15-91 1:23a
  123HLP_9 11 20,992 08-15-91 1:23a
  46 file(s) 1,189,627 bytes
  11,264 bytes free

  *Disk 4
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  123HLP_9 22 158,710 08-15-91 1:23a
  TRANS E!E 71,289 08-15-91 1:23a
  TRANS R! 4,193 08-15-91 1:23a
  TRANS I!O 317 08-15-91 1:23a
  TRANS X!B 601 08-15-91 1:23a
  TRANWKS E!E 57,501 08-15-91 1:23a
  TRANWKS R! 5,790 08-15-91 1:23a
  TRANSYLK E!E 73,060 08-15-91 1:23a
  TRANSYLK R! 3,987 08-15-91 1:23a
  TRANSUP4 E!E 86,495 08-15-91 1:23a
  TRANSUP4 R! 5,579 08-15-91 1:23a
  TRANENA2 E!E 81,504 08-15-91 1:23a
  TRANENA2 R! 5,935 08-15-91 1:23a
  TRANDIF E!E 49,968 08-15-91 1:23a
  TRANDIF R! 2,304 08-15-91 1:23a
  TRANDB3 E!E 51,253 08-15-91 1:23a
  TRANDB3 R! 2,666 08-15-91 1:23a
  TRANDB2 E!E 49,823 08-15-91 1:23a
  TRANDB2 R! 2,619 08-15-91 1:23a
  L123USA D!L 3,294 08-15-91 1:23a
  L123USF D!L 4,259 08-15-91 1:23a
  L123USL D!L 4,259 08-15-91 1:23a
  INVEST W!3 2,913 08-15-91 1:23a
  INVEST F!3 242 08-15-91 1:23a
  SALES W!3 682 08-15-91 1:23a
  SALES F!3 208 08-15-91 1:23a
  PRODUCT W!3 3,146 08-15-91 1:23a
  PRODUCT F!3 229 08-15-91 1:23a
  LESSON1 F!3 207 08-15-91 1:23a
  LESSON1 W!3 612 08-15-91 1:23a
  LESSON2 F!3 207 08-15-91 1:23a
  LESSON2 W!3 788 08-15-91 1:23a
  LESSON3 F!3 289 08-15-91 1:23a
  LESSON3 W!3 916 08-15-91 1:23a
  LESSON4 F!3 364 08-15-91 1:23a
  LESSON4 W!3 909 08-15-91 1:23a
  LESSON5 F!3 663 08-15-91 1:23a
  LESSON5 W!3 1,037 08-15-91 1:23a
  LESSON6A F!3 366 08-15-91 1:23a
  LESSON6A W!3 1,057 08-15-91 1:23a
  LESSON6B F!3 562 08-15-91 1:23a
  LESSON6B W!3 2,186 08-15-91 1:23a
  LESSON7A F!3 562 08-15-91 1:23a
  LESSON7A W!3 2,571 08-15-91 1:23a
  LESSON7B F!3 367 08-15-91 1:23a
  LESSON7B W!3 1,111 08-15-91 1:23a
  LESSON8 F!3 378 08-15-91 1:23a
  LESSON8 W!3 2,718 08-15-91 1:23a
  LESSON9 F!3 208 08-15-91 1:23a
  LESSON9 W!3 149 08-15-91 1:23a
  EMPLOYEE W!3 987 08-15-91 1:23a
  EMPLOYEE D! 529 08-15-91 1:23a
  EMPLOYEE D!F 397 08-15-91 1:23a
  L1WDBASE D!L 125,768 08-15-91 1:23a
  L1WDBASE R! 2,682 08-15-91 1:23a
  PARALENW D!L 103,948 08-15-91 1:23a
  PARALENS R! 4,350 08-15-91 1:23a
  LVAPARAW D!L 6,819 08-15-91 1:23a
  DBNMP3 D!L 5,469 08-15-91 1:23a
  DLSM M!G 3,311 08-15-91 1:23a
  DLSMW D!L 39,506 08-15-91 1:23a
  LVASQLSW D!L 7,039 08-15-91 1:23a
  SQLSDLW I!I 731 08-15-91 1:23a
  SQLSDL T!L 2,835 08-15-91 1:23a
  SQLSDLW D!L 16,027 08-15-91 1:23a
  W3DBLIB D!L 76,875 08-15-91 1:23a
  66 file(s) 1,148,326 bytes
  46,080 bytes free

  *Disk 5
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  PSFONTS 08-15-91 1:23a
  PCLFONTS 08-15-91 1:23a
  ATM DLL 169,002 08-15-91 1:23a
  ATMCNTRL EXE 91,792 08-15-91 1:23a
  ATMSYS DRV 6,784 08-15-91 1:23a
  INSTALL EXE 57,952 08-15-91 1:23a
  ATM CNF 160 08-15-91 1:23a
  7 file(s) 325,690 bytes
  340,992 bytes free

  *Disk 6
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  FINSTALL DLL 197,328 08-15-91 1:23a
  FINSTALL HLP 45,543 08-15-91 1:23a
  HPPCL5A DRV 436,464 08-15-91 1:23a
  HPPCL5A HLP 33,234 08-15-91 1:23a
  HPREADME TXT 12,835 08-15-91 1:23a
  OEMSETUP INF 723 08-15-91 1:23a
  6 file(s) 726,127 bytes
  486,400 bytes free
 • *Lotus 1-2-3 Release 1.0 for Windows (Screenshot) (15712)


 • *Lotus 1-2-3 Release 1.0 for Windows (3.5") (15713)

  (1991 / Lotus Development Corporation)
  (Media : 3.5" 1.44MB - 6EA)


  *Disk 1
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  READ ME 12,418 08-15-91 1:23a
  INSTALL EXE 45,232 08-15-91 1:23a
  IVCW DLL 17,650 08-15-91 1:23a
  INSTMAIN EXE 153,264 08-15-91 1:23a
  123W RI 96 08-15-91 1:23a
  DISKLIST INI 12,275 08-15-91 1:23a
  INSTALL INI 962 08-15-91 1:23a
  INSTALL HLP 19,999 08-15-91 1:23a
  INFLATE EXE 26,583 08-15-91 1:23a
  FLATE RI 1,137 08-15-91 1:23a
  123W E!E 22,208 08-15-91 1:23a
  123W V!0 5 08-15-91 1:23a
  123W I!I 2,205 08-15-91 1:23a
  MAIN123W E!E 648,033 08-15-91 1:23a
  WYSIWYG R! 17,731 08-15-91 1:23a
  L1WBASE F!N 7,278 08-15-91 1:23a
  WYSIWYGW C!F 145 08-15-91 1:23a
  LAYOUTW C!F 42 08-15-91 1:23a
  FONTSETW C!F 115 08-15-91 1:23a
  LTSADDIN C!F 57 08-15-91 1:23a
  LTSICN01 D!L 19,397 08-15-91 1:23a
  LSICON I!I 77 08-15-91 1:23a
  LGICON I!I 75 08-15-91 1:23a
  L1WNOCI D!L 9,538 08-15-91 1:23a
  WINGEN D!V 12,106 08-15-91 1:23a
  L1WTXT1 R! 45,020 08-15-91 1:23a
  L1WDISP D!L 6,943 08-15-91 1:23a
  L1WHFP D!L 6,158 08-15-91 1:23a
  L1WNET D!L 4,470 08-15-91 1:23a
  L1W3FP D!L 11,951 08-15-91 1:23a
  L1WUSA D!L 4,052 08-15-91 1:23a
  L1WUSF D!L 5,015 08-15-91 1:23a
  L1WUSL D!L 5,022 08-15-91 1:23a
  L1WGBL D!L 5,021 08-15-91 1:23a
  L1WGBF D!L 5,012 08-15-91 1:23a
  35 file(s) 1,127,292 bytes
  320,512 bytes free

  *Disk 2
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  L1WNOL D!L 5,028 08-15-91 1:23a
  L1WNOF D!L 5,021 08-15-91 1:23a
  L1WPTL D!L 5,034 08-15-91 1:23a
  L1WPTF D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WSEL D!L 5,024 08-15-91 1:23a
  L1WSEF D!L 5,013 08-15-91 1:23a
  L1WG2L D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WG3L D!L 5,013 08-15-91 1:23a
  L1WG2F D!L 5,015 08-15-91 1:23a
  L1WG3F D!L 5,007 08-15-91 1:23a
  L1WCAL D!L 5,022 08-15-91 1:23a
  L1WCAF D!L 5,015 08-15-91 1:23a
  L1WDEL D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WDEF D!L 5,013 08-15-91 1:23a
  L1WESL D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WESF D!L 5,015 08-15-91 1:23a
  L1WFRL D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WFRF D!L 5,016 08-15-91 1:23a
  L1WITL D!L 5,025 08-15-91 1:23a
  L1WITF D!L 5,015 08-15-91 1:23a
  L1WNLL D!L 5,027 08-15-91 1:23a
  L1WNLF D!L 5,018 08-15-91 1:23a
  WYSIWYG D!L 225,027 08-15-91 1:23a
  L1WEM D!L 6,315 08-15-91 1:23a
  LTSADDIN R! 2,310 08-15-91 1:23a
  LTSSGAB R! 858 08-15-91 1:23a
  L1WSFP D!L 12,018 08-15-91 1:23a
  L1WGAB D!L 20,007 08-15-91 1:23a
  L1WKBD D!L 3,708 08-15-91 1:23a
  L1ACFTXT D!L 4,508 08-15-91 1:23a
  L1AMETA D!L 1,908 08-15-91 1:23a
  L1AGCR D!L 1,809 08-15-91 1:23a
  L1AWK1 D!L 1,452 08-15-91 1:23a
  L1AWK3 D!L 1,441 08-15-91 1:23a
  L1ARTF D!L 8,619 08-15-91 1:23a
  L1AEXCEL R! 3,174 08-15-91 1:23a
  L1AEXCEL D!L 90,802 08-15-91 1:23a
  L1WRT D!L 25,895 08-15-91 1:23a
  L1WLPX D!L 15,995 08-15-91 1:23a
  L1WLCI D!L 78,358 08-15-91 1:23a
  LGALLERY B!P 12,916 08-15-91 1:23a
  L1WENV D!L 359,890 08-15-91 1:23a
  L1TSOLV D!L 3,303 08-15-91 1:23a
  L1TSOLV1 D!L 340,898 08-15-91 1:23a
  L1TSOLV R! 8,533 08-15-91 1:23a
  L1TBSOLV D!L 16,738 08-15-91 1:23a
  L1TBSOLV R! 507 08-15-91 1:23a
  LMBSRVW D!L 6,365 08-15-91 1:23a
  LMBSRV I!I 184 08-15-91 1:23a
  CP437 D!L 1,933 08-15-91 1:23a
  CP850 D!L 1,129 08-15-91 1:23a
  CP860 D!L 1,929 08-15-91 1:23a
  CP863 D!L 1,930 08-15-91 1:23a
  CP865 D!L 1,932 08-15-91 1:23a
  CP20 D!L 1,869 08-15-91 1:23a
  CP32 D!L 1,900 08-15-91 1:23a
  CHG_CHT B!P 221 08-15-91 1:23a
  CHG_CHT M!C 19 08-15-91 1:23a
  RESIZE B!P 171 08-15-91 1:23a
  RESIZE M!C 12 08-15-91 1:23a
  SAMPLE B!P 116 08-15-91 1:23a
  SAMPLE M!C 6 08-15-91 1:23a
  MONTHS B!P 175 08-15-91 1:23a
  MONTHS M!C 67 08-15-91 1:23a
  POUND B!P 153 08-15-91 1:23a
  POUND M!C 13 08-15-91 1:23a
  TABLE B!P 148 08-15-91 1:23a
  TABLE M!C 172 08-15-91 1:23a
  AMIPRO B!P 247 08-15-91 1:23a
  AMIPRO M!C 40 08-15-91 1:23a
  CCMAIL B!P 170 08-15-91 1:23a
  CCMAIL M!C 40 08-15-91 1:23a
  NOTES B!P 140 08-15-91 1:23a
  NOTES M!C 37 08-15-91 1:23a
  FLW B!P 249 08-15-91 1:23a
  FLW M!C 34 08-15-91 1:23a
  YEN B!P 143 08-15-91 1:23a
  YEN M!C 13 08-15-91 1:23a
  L1WMAIL D!L 6,260 08-15-91 1:23a
  WINGLUE D!L 1,206 08-15-91 1:23a
  123HLP_1 B!N 15,823 08-15-91 1:23a
  123HLP_2 11 19,456 08-15-91 1:23a
  82 file(s) 1,421,737 bytes
  16,384 bytes free

  *Disk 3
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  123HLP_2 22 160,544 08-15-91 1:23a
  123HLP_3 B!N 99,548 08-15-91 1:23a
  123HLP_4 B!N 103,862 08-15-91 1:23a
  123HLP_5 B!N 96,672 08-15-91 1:23a
  123HLP_6 B!N 102,484 08-15-91 1:23a
  123HLP_7 B!N 105,394 08-15-91 1:23a
  123HLP_8 B!N 100,840 08-15-91 1:23a
  123HLP_9 B!N 104,560 08-15-91 1:23a
  TRANS E!E 71,289 08-15-91 1:23a
  TRANS R! 4,193 08-15-91 1:23a
  TRANS I!O 317 08-15-91 1:23a
  TRANS X!B 601 08-15-91 1:23a
  TRANWKS E!E 57,501 08-15-91 1:23a
  TRANWKS R! 5,790 08-15-91 1:23a
  TRANSYLK E!E 73,060 08-15-91 1:23a
  TRANSYLK R! 3,987 08-15-91 1:23a
  TRANSUP4 E!E 86,495 08-15-91 1:23a
  TRANSUP4 R! 5,579 08-15-91 1:23a
  TRANENA2 E!E 81,504 08-15-91 1:23a
  TRANENA2 R! 5,935 08-15-91 1:23a
  TRANDIF E!E 49,968 08-15-91 1:23a
  TRANDIF R! 2,304 08-15-91 1:23a
  TRANDB3 E!E 51,253 08-15-91 1:23a
  TRANDB3 R! 2,666 08-15-91 1:23a
  TRANDB2 E!E 49,823 08-15-91 1:23a
  TRANDB2 R! 2,619 08-15-91 1:23a
  L123USA D!L 3,294 08-15-91 1:23a
  L123USF 11 3,072 08-15-91 1:23a
  28 file(s) 1,435,154 bytes
  15,360 bytes free

  *Disk 4
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  L123USF 22 2,627 08-15-91 1:23a
  L123USL D!L 4,259 08-15-91 1:23a
  INVEST W!3 2,913 08-15-91 1:23a
  INVEST F!3 242 08-15-91 1:23a
  SALES W!3 682 08-15-91 1:23a
  SALES F!3 208 08-15-91 1:23a
  PRODUCT W!3 3,146 08-15-91 1:23a
  PRODUCT F!3 229 08-15-91 1:23a
  LESSON1 F!3 207 08-15-91 1:23a
  LESSON1 W!3 612 08-15-91 1:23a
  LESSON2 F!3 207 08-15-91 1:23a
  LESSON2 W!3 788 08-15-91 1:23a
  LESSON3 F!3 289 08-15-91 1:23a
  LESSON3 W!3 916 08-15-91 1:23a
  LESSON4 F!3 364 08-15-91 1:23a
  LESSON4 W!3 909 08-15-91 1:23a
  LESSON5 F!3 663 08-15-91 1:23a
  LESSON5 W!3 1,037 08-15-91 1:23a
  LESSON6A F!3 366 08-15-91 1:23a
  LESSON6A W!3 1,057 08-15-91 1:23a
  LESSON6B F!3 562 08-15-91 1:23a
  LESSON6B W!3 2,186 08-15-91 1:23a
  LESSON7A F!3 562 08-15-91 1:23a
  LESSON7A W!3 2,571 08-15-91 1:23a
  LESSON7B F!3 367 08-15-91 1:23a
  LESSON7B W!3 1,111 08-15-91 1:23a
  LESSON8 F!3 378 08-15-91 1:23a
  LESSON8 W!3 2,718 08-15-91 1:23a
  LESSON9 F!3 208 08-15-91 1:23a
  LESSON9 W!3 149 08-15-91 1:23a
  EMPLOYEE W!3 987 08-15-91 1:23a
  EMPLOYEE D! 529 08-15-91 1:23a
  EMPLOYEE D!F 397 08-15-91 1:23a
  L1WDBASE D!L 125,768 08-15-91 1:23a
  L1WDBASE R! 2,682 08-15-91 1:23a
  PARALENW D!L 103,948 08-15-91 1:23a
  PARALENS R! 4,350 08-15-91 1:23a
  LVAPARAW D!L 6,819 08-15-91 1:23a
  DBNMP3 D!L 5,469 08-15-91 1:23a
  DLSM M!G 3,311 08-15-91 1:23a
  DLSMW D!L 39,506 08-15-91 1:23a
  LVASQLSW D!L 7,039 08-15-91 1:23a
  SQLSDLW I!I 731 08-15-91 1:23a
  SQLSDL T!L 2,835 08-15-91 1:23a
  SQLSDLW D!L 16,027 08-15-91 1:23a
  W3DBLIB D!L 76,875 08-15-91 1:23a
  46 file(s) 429,806 bytes
  1,013,760 bytes free

  *Disk 5
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  PSFONTS 08-15-91 1:23a
  PCLFONTS 08-15-91 1:23a
  ATM DLL 169,002 08-15-91 1:23a
  ATMCNTRL EXE 91,792 08-15-91 1:23a
  ATMSYS DRV 6,784 08-15-91 1:23a
  INSTALL EXE 57,952 08-15-91 1:23a
  ATM CNF 160 08-15-91 1:23a
  7 file(s) 325,690 bytes
  584,704 bytes free

  *Disk 6
   Volume in drive A has no label
  Directory of A:\

  FINSTALL DLL 197,328 08-15-91 1:23a
  FINSTALL HLP 45,543 08-15-91 1:23a
  HPPCL5A DRV 436,464 08-15-91 1:23a
  HPPCL5A HLP 33,234 08-15-91 1:23a
  HPREADME TXT 12,835 08-15-91 1:23a
  OEMSETUP INF 723 08-15-91 1:23a
  6 file(s) 726,127 bytes
  730,112 bytes free
Sign In or Register to comment.